Diễn đàn công an thị xã lắng nghe ý kiến nhân dân

Diễn đàn công an thị xã lắng nghe ý kiến nhân dân

Năm 2018 – công an thị xã và các phường đều tổ chức diễn đàn lắng nghe ý kiến nhân dân. Qua đó ngành công an đã tiếp thu và giải trình 200 ý kiến liên quan đến chức năng nhiệm vụ của lực lượng công an và công tác đảm bảo ANTT – ATGT trên địa bàn. Hoạt động này đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của người dân, góp phần củng cố, tạo niềm tin trong nhân dân đối với lực lượng công an.

Ra mắt tiểu đội tự vệ công ty TNHH Quốc Tế Sài Gòn

Ra mắt tiểu đội tự vệ công ty TNHH Quốc Tế Sài Gòn

Thời gian qua trên địa bàn tỉnh nói chung và thị xã Dĩ An nói riêng thu hút nhiều nhà đầu tư và công nhân lao  động nhập cư từ nhiều địa phương đến làm việc. Do đó, việc cần thiết phải xây dựng lực lượng tự vệ vững mạnh tại các công ty doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt tình hình, giữ gìn ANTT – Đây là đề án của UBND tỉnh Bình Dương.

Bản Quyền @2018 Văn phòng HĐND- UBND PHƯỜNG ĐÔNG HÒA 

Địa chỉ: 153 Quốc Lộ 1K, khu phố Đông A, Phường Đông Hòa, Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Email: ubndphuongdonghoa@gmail.com

Fax: 0274.3751339    Điện Thoại: 0274.3751339

Website: phuongdonghoa.dian.gov.vn