UBND TX Dĩ An thông qua kế hoạch tổ chức chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn 2018

Kinh tế - Đô thị

       Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018 được tổ chức vào ngày 22 tháng 9- là dịp để nâng cao nhận thức của cá nhân, tổ chức về công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Theo đó tại TX Dĩ An từ 15 đến 29 tháng 9 sẽ tiến hành treo các khẩu hiệu, băng ron cổ động tại các cơ quan, đơn vị, nơi đông người với chủ đề: “Bảo vệ môi trường khu dân cư và nơi công cộng”;  tổ chức tuyên truyền bằng xe lưu động tại các tuyến đường chính nội thị với nội dung về tăng cường công tác bảo vệ môi trường tại địa phương và hướng dẫn phân loại rác tại nguồn trong nhân dân, tổ chức lễ trao giải cuộc thi “xanh- sạch- đẹp đường phố năm 2018” cho các tổ chức, đơn vị đạt giải.


                              UBND TX Dĩ An họp bàn kế hoạch tổ chức chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018         Điểm nhấn quan trọng nhân chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn 22 tháng 9  năm nay là UBND TX Dĩ An sẽ thổ chức lễ ra quân phát động thực hiện thí điểm mô hình phân loại chất thải rắn tại nguồn với sự tham gia của 200 hộ gia đình, đơn vị tại khu vực trung tâm hành chính thị xã./.Duy Hội