HỘI LHPN PHƯỜNG ĐÔNG HÒA THỰC HIỆN CÔNG TRÌNH THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG 20 NĂM TÁI LẬP HUYỆN DĨ AN

Văn hóa - Xã hội

HỘI LHPN PHƯỜNG ĐÔNG HÒA THỰC HIỆN CÔNG TRÌNH THI ĐUA

LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG 20 NĂM TÁI LẬP HUYỆN DĨ AN

 

          Thực hiện công văn số 200/CV-BTV ngày 28/3/2019 của Hội LHPN thị xã Dĩ An về việc đăng ký các nội dung thi đua năm 2019, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội thi đua yêu nước tiến tới chào mừng 20 năm tái lập huyện Dĩ An (nay là TX.DA). Sáng ngày 07/07/2019, chi hội phụ nữ khu phố Đông A ra quân chăm sóc mãng xanh của Hội.

/Portals/0/hinh/hinh ha1.jpg?ver=2019-07-09-134353-820

          Mãng xanh với diện tích khoảng 60m2, trước đây là 1 bãi đất trống thuộc khu đất công của phường, người dân xung quanh kiến nghị các hộ hay đem rác ra vứt gây mất cảnh quang môi trường. Hội phối hợp cùng CB môi trường cải tạo bãi rác thành mãng xanh và giao lại cho chi hội phụ nữ khu phố Đông A quản lý.

          Bên cạnh đó Hội chú trọng đến việc vệ sinh môi trường gắn với tuyên truyền tiêu chí “Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ” của cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”.          Song song đó Hội phân công cụ thể CB chi, tổ thực hiện mô hình “Gần HV, hiểu HV, giúp HV” để theo dõi, bám sát các hộ chưa đạt năm 2018, nữ chủ hộ nghèo, cận nghèo nắm bắt tâm tư HV từ đó có hướng giúp đỡ HV đạt các tiêu chí của cuộc vận động.