Thị xã Dĩ An triển khai kế hoạch Xây dựng tuyến phố văn minh đô thị giai đoạn 2018-2020

Văn hóa - Xã hội

Theo Quyết định 61/2018 của UBND Tỉnh Bình Dương, có 3 nhóm tiêu chí đánh giá, xét công nhận Tuyến đường văn minh đô thị. Bao gồm: Tiêu chí văn minh đô thị và vệ sinh môi trường; Tiêu chí kiến trúc cảnh quan và hạ tầng đô thị; Tiêu chí TTĐT và ATGT.

Theo đó, các hộ dân, các cơ sở sản xuất- kinh doanh trên tuyến đường cam kết giữ gìn vệ sinh môi trường; chấp hành tốt quy định pháp luật về TTĐT-TT.ATGT; tích cực tham gia xóa các quảng cáo rao vặt trái phép.Về phía chính quyền địa phương đảm bảo rác thải được thu gom trong ngày; quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông hoàn chỉnh trên các tuyến đường. Vỉa hè, cây xanh, chiếu sáng, viễn thông, hệ thống cấp- thoát nước còn đang sử dụng tốt, đảm bảo an toàn cho người đi bộ.Các cơ quan, đơn vị và UBND các phường khẩn trương triển khai kế hoạch Xây dựng tuyến phố văn minh đô thị năm 2018. Chậm nhất đến ngày 5/10 sẽ tiến hành khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện làm cơ cơ để nghị UBND Tỉnh công nhận Tuyến đường đạt tiêu chí Văn minh trên địa bàn thị xã năm 2018.