Đại Hội Công Đoàn phường Đông Hòa nhiệm kỳ 2019 - 2022

Văn hóa - Xã hội

                 Ngày 06/12/2019 tại Ủy ban nhân dân phường Đông Hòa đã diễn ra Đại Hội Công Đoàn Cơ Sở phường Đông Hòa lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 – 2022

                Thành phần tham dự Đại hội gồm: Ban lãnh đạo, Ban Chấp hành Công đoàn, cùng 50 đại biểu đại diện cho 103 đoàn viên trong toàn phường.

                Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Nhung - Phó Chủ tịch Liên Đoàn Lao Động Thị xã Dĩ An; đồng chí Phạm Văn Thành - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường Đông Hòa.

 

                Theo báo cáo trình bày tại Đại hội, trong nhiệm kỳ 2014 - 2019, Công đoàn phường đã cố gắng trong công tác tổ chức thực hiện và đạt được kết quả đáng khích lệ. Công đoàn đã áp dụng nhiều đổi mới về tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động đem lại hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ đặt ra. Mọi hoạt động của Công đoàn luôn nhận được sự đồng thuận và hưởng ứng nhiệt tình trong đội ngũ đoàn viên, NLĐ. Bên cạnh đó, Công đoàn luôn quan tâm và thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên.

                Báo cáo cũng đề ra phương hướng và nhiệm vụ của Công đoàn trong nhiệm kỳ 2019 - 2022: BCH Công Đoàn tập trung xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác phù hợp với thực tế, lựa chọn những vấn đè trọng tâm, trọng điểm để triển khai thực hiện. Tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể, tranh thủ sự hỗ trợ của LĐLĐ thị xã và xây dựng mối quan hệ tốt với UBND phường để tạo sức mạnh tổng hợp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra.

Khen thưởng những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2014 - 2019

 

                 Thay mặt Đảng ủy, đồng chí Phạm Văn Thành - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường Đông Hòa. gửi lời cảm ơn tới toàn thể Đại hội, đồng chí cũng cho biết, một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhất đã được Công đoàn chú trọng và làm tốt theo định hướng của Đảng ủy đó là luôn quán triệt, động viên toàn thể đoàn viên  tích cực thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đề ra.

                  Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Nhung - Phó Chủ tịch Liên Đoàn Lao Động Thị xã Dĩ An ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực của CBCNV nhiệm kỳ vừa qua, đã đóng góp rất lớn cho các hoạt động chung của LĐLĐ thị xã. Nâng cao chất lượng cán bộ Công đoàn, thực hiện tuyên truyền sâu rộng vai trò, chức năng cũng như quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động, thu hút đoàn viên, người lao động tích cực tham gia vào các hoạt động của công đoàn, tạo niềm tin cho người lao động.
Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Nhung - PCT. LDLĐ thị xã Dĩ An tặng hoa chúc mứng Đại Hội

 

                   Đại hội cũng đã tiến hành bầu 07 đồng chí tham gia BCH Công đoàn nhiệm kỳ VI. Tại kỳ họp lần thứ I của BCH Công đoàn đã bầu 03 đồng chí tham gia UBKT; bầu đồng chí Võ Trung Hiếu – Phó chủ tịch UBND phường làm Chủ tịch Công đoàn cơ sở phường Đông Hòa nhiệm kỳ 2019 - 2022.

BCH Công Đoàn và UBKT nhiệm kỳ 2019 - 2022 ra mắt và hứa quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới