Ngày Hội hiến máu thị xã Dĩ An lần VIII: thu được 182 đơn vị máu

Văn hóa - Xã hội