HỘI NGHỊ TỔNG KẾT ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC PHƯỜNG ĐÔNG HÒA NĂM 2018

Văn hóa - Xã hội

      Ngày 26/12/2018 tại hội trường UBND phường Đông Hòa, BTT MTTQ phường tổ chức hội nghị toàn thể thành viên UB MTTQ tổng kết công tác Mặt trận năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019Dự hội nghị có ông Phạm Văn Thành – PBT Đảng ủy phường, ông Huỳnh Công Minh – CT UBND phường cùng các ông bà là thành viên UB MTTQ phường và các ban ngành đoàn thể phường.      Hội nghị được nghe bà Võ Thị Tuyết Nhung – Phó Chủ tịch UB MTTQ phường báo cáo kết quả thực hiện chương trình thống nhất hành động UB MTTQ phường năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019; ông Huỳnh Công Minh – CT UBND phường thông báo kết quả tóm tắt tình hình KT-VH-XH-QPAN năm 2018 của phường. Qua hội nghị các thành viên UB MTTQ phường thống nhất với những kết quả đạt được của HĐND-UBND-UB MTTQ phường năm 2018, phương hướng nhiệm vụ, chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2019.        Với thành tích đạt năm 2018, MTTQ phường đề nghị UBND tặng giấy khen cho 8 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt động của MTTQ và các mô hình trong năm 2018. Kết thúc hội nghị, bà Nguyễn Thị Kim Hoa - Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường phát biểu tiếp thu các ý kiến tham gia của các đại biểu; đồng thời đề nghị trong năm tới, MTTQ và các tổ chức thành viên tiếp tục vận động mọi tầng lớp nhân dân thi đua thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Tiếp tục nâng cao vai trò giám sát, tổ chức phản biện xã hội, nắm bắt dư luận trong nhân dân của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; thực hiện các chương trình phối hợp, phát huy mạnh mẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2019.