LỊCH LÀM VIỆC CỦA CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG Tuần lễ từ 18/11/2019 đến 23/11/2019

LỊCH CÔNG TÁC PHƯỜNG
ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG ĐÔNG HÒA
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


                                                                        Phường Đông Hòa, ngày 18 tháng 11 năm 2019

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG

Tuần lễ từ 18/11/2019 đến 23/11/2019

(LỊCH NÀY THAY THƯ MỜI HỌP)

   THỨ HAI 18/11/2019
Sáng: 1- 7 giờ 30 phút: Chủ tịch Huỳnh Công Minh hội ý Ban thường vụ Đảng ủy phường.

*Địa điểm: Phòng họp số 2 – UBND phường.

2- 8 giờ 00 phút: Phó Chủ tịch Võ Trung Hiếu dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019 tại khu phố Tân Lập.

* Địa điểm: Văn phòng Ban điều hành khu phố Tân Lập.

3- 7 giờ 30 phút: Phó Chủ tịch Phạm Thị Hồng Phượng giải quyết công việc cơ quan.
Chiều: 1- 13 giờ 30 phút: Chủ tịch Huỳnh Công Minh đi khảo sát khu đất công phía sau Trường Tiểu học Đông Hòa.

- Cùng đi: Ông Phạm Ngọc Ân.

2- 14 giờ 00 phút: Phó Chủ tịch Võ Trung Hiếu giải quyết đơn đề nghị di dời trụ điện của bà Võ Thị Thanh Hương.

*Địa điểm: Văn phòng khu phố Tây A.

- Cùng dự: Ông Nguyễn Ngọc Tuấn.

3- 13 giờ 30 phút: Phó Chủ tịch Phạm Thị Hồng Phượng giải quyết công việc cơ quan.
  THỨ BA 19/11/2019
Sáng: 1- 8 giờ 00 phút: Chủ tịch Huỳnh Công Minh họp bàn phương án xây dựng Chợ Tân Lập.

*Địa điểm: Phòng họp số 2 – UBND phường.

- Thành phần: Ông Phạm Ngọc Ân, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, bà Hoàng Thị Nhật Thảo, bà Nguyễn Thị Vân Bình, ông Nguyễn Văn Thịnh - Trưởng khu phố và đại diện ĐHQG tp HCM, ông Lê Tuấn Anh.

2- 8 giờ 00 phút: Phó Chủ tịch Võ Trung Hiếu dự họp UBND thị xã giám sát kết quả việc thực hiện Nghị quyết 07/NQ-HĐND ngày 10/7/2018 của HĐND thị xã về kết quả giám sát chuyên đề công tác quản lý trật tự xây dựng đối với phòng Quản lý đô thị.

*Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.

3- 8 giờ 00 phút: Phó Chủ tịch Phạm Thị Hồng Phượng dự tập huấn công tác tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp qua Hệ thống đường dây nóng tỉnh Bình Dương.

*Địa điểm: Phòng họp số 4 – UBND phường.
Chiều: 1- 14 giờ 00 phút: Chủ tịch Huỳnh Công Minh làm việc với các ngành về đơn kiến nghị của bà Nguyễn Thị Hoa, ngụ tại 129 Nguyễn Thiện Thuật, phường 2, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

*Địa điểm: Phòng họp số 2 – UBND phường.

- Thành phần: Ông Phạm Ngọc Ân, ông Võ Hoàng Huy Thanh Tú, bà Nguyễn Thị Vân Bình; đại diện phòng Tài nguyên – Môi trường thị xã.

2- 13 giờ 30 phút: Phó Chủ tịch Võ Trung Hiếu dự buổi chạy thử chương trình “Alô, thường trực HĐND thị xã Dĩ An xin lắng nghe” lần VII năm 2019 với chủ đề “Công tác quản lý nhà nước về môi trường”.

*Địa điểm: Đài Truyền thanh thị xã.

3- 14 giờ 00 phút: Phó Chủ tịch Phạm Thị Hồng Phượng giải quyết công việc cơ quan.
  THỨ TƯ 20/11/2019
Sáng: 1- 7 giờ 30 phút: Chủ tịch Huỳnh Công Minh chủ trì hòa giải đơn khiếu nại tranh chấp đất đai của ông Võ Văn Hòa, ngụ tại 41/1D tổ 1 khu phố Long Sơn, phường Long Bình, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh và bà Lê Thị Nga ngụ tại 45/11 khu phố Đông B, phường Đông Hòa. Và các bên liên quan: Bà Võ Thị Bông, 13/10 khu phố Đông B, ông Võ Văn Phú, 39/11 khu phố Đông B, bà Đặng Thị Hoa, ngụ 5/9 khu phố Đông B, ông Võ Văn Đồng, 10/10 khu phố Đông B.

2- 9 giờ 30 phút: Chủ tịch Huỳnh Công Minh chủ trì hòa giải đơn khiếu nại tranh chấp đất đai của ông Lưu Minh Quang, ngụ tại 126 tổ 11 đường số 6, khu phố 3, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh và bà Lâm Thị Ngọc Lan, ngụ tại 185/96/8 khu phố Tây B, ông Phan Thế Tứ, ngụ tại 185/96/12 khu phố Tây B.

*Địa điểm: Phòng họp số 2 – UBND phường.

- Thành phần: Hội đồng hòa giải phường, Trưởng khu phố Đông B và Tây B.

3-  7 giờ 30 phút: Phó Chủ tịch Võ Trung Hiếu làm việc với Ban quản lý dự án chuyên ngành nước thải tỉnh Bình Dương về việc đấu nối nước thải của các hộ dân khu dân cư 52 căn vào hệ thống thoát nước và xử lý nước thải Dĩ An.

*Địa điểm: Phòng làm việc Phó Chủ tịch kinh tế phường.

- Thành phần: Mời đ/c Bí thư Đảng ủy phường, đ/c Phó Bí thư thường trực - Chủ tịch UBMTTQ phường; ông Trịnh Đình Hậu.

4- 10 giờ 00 phút: Phó Chủ tịch Phạm Thị Hồng Phượng dự lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Trường Đại học Nông lâm TPHCM.

*Địa điểm: Trường Đại học Nông lâm TPHCM.

 

 
Chiều: 1- 13 giờ 30 phút: Chủ tịch Huỳnh Công Minh, Phó Chủ tịch Võ Trung Hiếu, Phó Chủ tịch Phạm Thị Hồng Phượng giải quyết công việc cơ quan.
  THỨ NĂM 21/11/2019
Sáng: 1- Từ ngày 21/11/2019 đến ngày 23/11/2019: Chủ tịch Huỳnh Công Minh nghỉ phép.

2- 7 giờ 30 phút: Phó Chủ tịch Võ Trung Hiếu dự họp UBND thị xã giám sát kết quả việc thực hiện Nghị quyết 07/NQ-HĐND ngày 10/7/2018 của HĐND thị xã về kết quả giám sát chuyên đề công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thị xã.

*Địa điểm: Phòng họp số 4 – UBND thị xã.

3- 8 giờ 00 phút: Phó Chủ tịch Phạm Thị Hồng Phượng họp Hội đồng đánh giá phường phù hợp với trẻ em năm 2019.

*Địa điểm: Phòng họp số 2 – UBND phường.

- Thành phần: Ông Nguyễn Thanh Tùng, ông Võ Hoàng Huy Thanh Tú, ông Lâm Đình Duy, ông Lê Xuân Quang, Hiệu trưởng các trường, Trưởng 07 khu phố; đại diện MTTQ phường, Hội LHPN, Đoàn Thanh niên.

4- 7 giờ 30 phút: Ủy quyền ông Dương Đình Thành - Trưởng Công An phường dự Tọa đàm khoa học chủ đề “Công tác quản lý tạm trú đối với người nhập cư trên địa bàn phục vụ phòng ngừa tội phạm của lực lượng Cảnh sát khu vực thị xã Dĩ An.

*Địa điểm: Hội trường TTVH thị xã.     
Chiều: 1- 13 giờ 30 phút: Phó Chủ tịch Võ Trung Hiếu, Phó Chủ tịch Phạm Thị Hồng Phượng họp Ban chấp hành thông qua dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

* Địa điểm: Phòng họp số 2 – UBND phường.

2- 14 giờ 00 phút: Ủy quyền ông Nguyễn Ngọc Tuấn cùng Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã làm việc với 05 hộ dân bị ảnh hưởng công trình Kênh suối Nhum thuộc dự án hệ thống thoát nước thị trấn Dĩ An và KCN Tân Đông Hiệp để trả lời các vấn đề kiến nghị, thắc mắc của người dân tại buổi họp công khai phương án, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án.

* Địa điểm: phòng họp số 1 – UBND phường.

- Cùng dự: Ông Trịnh Đình Hậu.

3- 13 giờ 30 phút: Ủy quyền ông Nguyễn Kiến Thức họp Hội đồng đặt đổi tên đường.

*Địa điểm: Phòng họp số 2 – UBND thị xã.
  THỨ SÁU 22/11/2019
Sáng: 1- 8 giờ 00 phút: Phó Chủ tịch Võ Trung Hiếu dự Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa đồng chí Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND thị xã với Nhân dân trên địa bàn thị xã năm 2019.

* Địa điểm: Hội trường TTVH thị xã.

2- 7 giờ 30 phút: Phó Chủ tịch Phạm Thị Hồng Phượng dự Hội nghị tổng kết năm 2019 và kỷ niệm 17 năm thành lập Câu lạc bộ Hưu trí thị xã.

*Địa điểm: Câu lạc bộ hưu trí thị xã.
Chiều: 1- 14 giờ 00 phút: Phó Chủ tịch Võ Trung Hiếu họp Hội đồng thẩm định đối với hồ sơ quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 dự án chung cư Phúc Đạt Connect 2, phường Đông Hòa.

*Địa điểm: Phòng họp số 3 - UBND thị xã.

2- 13 giờ 30 phút: Phó Chủ tịch Phạm Thị Hồng Phượng giải quyết công việc cơ quan.
  THỨ BẢY 23/11/2019
Sáng: 1- 7 giờ 30 phút: Lãnh đạo và cán bộ Bộ phận Một cửa phường tiếp nhận hồ sơ công dân theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Văn phòng UBND phường Đông Hòa.

* Địa điểm: Văn phòng UBND phường.

2- 8 giờ 00 phút: Phó Chủ tịch Võ Trung Hiếu dự chương trình “Alô, thường trực HĐND thị xã Dĩ An xin lắng nghe” lần VII năm 2019 với chủ đề “Công tác quản lý nhà nước về môi trường”.

*Địa điểm: Đài Truyền thanh thị xã.

- Cùng dự: Bà Đặng Thị Ngọc Diệp.

 

Nơi nhận:                                                                                                   KT.CHỦ TỊCH

- Bí thư Đảng ủy phường;                                                                           PHÓ CHỦ TỊCH

- Chủ tịch và các PCT.UBND phường,

- UBMTTQ, Hội LHPN phường;                                                                     

- Các ngành được ủy quyền;

- Niêm yết;

- Lưu:VT.                                                                                            Phạm Thị Hồng Phượng