THỊ XÃ DĨ AN TỔ CHỨC NGÀY HỘI TOÀN DÂN BẢO VỆ ANTQ NĂM 2018

An ninh - Trật tự

Từ phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại thị xã Dĩ An đã có hàng trăm mô hình tự quản được thành lập. Một số mô hình được đánh giá hiệu quả như mô hình câu lạc bộ chủ nhà trọ tại các khu dân cư, mô hình CLB nữ chủ nhà trọ, mô hình CLB phòng chống tội phạm do công an các phường quản lý, mô hình đội công nhân xung kích giữ gìn ANTT tại các công ty doanh nghiệp. Đặc biệt từ đầu năm 2018 đến nay, mô hình gắn ca mera an ninh được đông đảo người dân, công ty doanh nghiệp quan tâm gắn tại gia đình, công ty xí nghiệp các tuyến đường trong khu dân cư.

Trong thời gian tới thị xã Dĩ an sẽ tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Củng cố nhân rộng những mô hình tự quản hoạt động hiệu quả. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các phương thức thủ đoạn của các loại tội phạm để người dân nâng cao ý thức cảnh giác, tích cực phát hiện tố giác tội phạm với cơ quan chức năng./.