UBND thị xã Dĩ An thực hiện lấy ý kiến nhân dân

BẢN ĐỒ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019

 

CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019

 

CÔNG KHAI, LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019

 

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THỰC HIỆN TRONG NĂM 2019

 

Nhận góp ý bằng văn bản gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Dĩ An

(đường số 10, Khu TTHC thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

 Nhận góp ý qua hộp thư điện tử: gopy.khsdd.dian@gmail.com

 

 

Bản Quyền @2018 Văn phòng HĐND- UBND PHƯỜNG ĐÔNG HÒA 

Địa chỉ: 153 Quốc Lộ 1K, khu phố Đông A, Phường Đông Hòa, Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Email: ubndphuongdonghoa@gmail.com

Fax: 0274.3751339    Điện Thoại: 0274.3751339

Website: phuongdonghoa.dian.gov.vn