LỊCH LÀM VIỆC CỦA CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG Tuần lễ từ 07/01/2019 đến 12/01/2019

LỊCH CÔNG TÁC PHƯỜNG
        ỦY BAN NHÂN DÂN

      PHƯỜNG ĐÔNG HÒA
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                                        Phường Đông Hòa, ngày 07 tháng 01 năm 2019

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG

                                    Tuần lễ từ 07/01/2019 đến 12/01/2019                                  

(LỊCH NÀY THAY THƯ MỜI HỌP)

 

  THỨ HAI 07/01/2019
Sáng: 1- 7 giờ 00 phút: Đ/c Chủ tịch Huỳnh Công Minh, Đ/c Phó Chủ tịch Võ Trung Hiếu, Đ/c Phó Chủ tịch Phạm Thị Hồng Phượng thực hiện nghi thức chào cờ đầu tháng 01/2019.

  •  Trụ sở UBND phường.

  • Thành phần: Cán bộ, công chức và nhân viên phường, Công an, Quân sự, Dân quân tự vệ thường trực, Đội dân phòng phường.


2- 7 giờ 30 phút: Lãnh đạo UBND phường giải quyết công việc cơ quan.

3- 8 giờ 00 phút: Đ/c Phó Chủ tịch Phạm Thị Hồng Phượng dự họp báo cáo Ban thường vụ Đảng ủy kế hoạch thăm và tặng quà cho đối tượng chính sách, đối tượng xã hội, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán 2019.

* Địa điểm: Phòng họp số 02 – UBND phường.

- Cùng dự: Ông Nguyễn Thanh Tùng.
Chiều: 1- 13 giờ 30 phút: Đ/c Chủ tịch Huỳnh Công Minh, Đ/c Phó Chủ tịch Võ Trung Hiếu, Đ/c Phó Chủ tịch Phạm Thị Hồng Phượng họp chi bộ cơ quan.

* Địa điểm: Phòng họp số 02 – UBND phường.

2- 15 giờ 00 phút: Đ/c Phó Chủ tịch Phạm Thị Hồng Phượng dự họp chi bộ Trường Mẫu giáo Hoa Hồng 3.

* Địa điểm: Trường Mẫu giáo Hoa Hồng 3.

3- 15 giờ 30 phút: Ủy quyền bà Đặng Thị ngọc Diệp dự họp UBND thị xã nghe phòng TN-MT báo cáo kết quả thực hiện quy chế phối hợp trong quản lý thu gom, vận chuyển và tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt; kết quả kiểm tra các đơn vị thu gom rác trên địa bàn thị xã.

* Địa điểm: Phòng họp số 3 – UBND thị xã.

4- 14 giờ 00 phút: Ủy quyền ông Nguyễn Ngọc Tuấn cùng lãnh đạo UBND thị xã đi khảo sát hiện trạng hạ tầng khu nhà ở cán bộ công nhân viên của Công ty Cổ phần CN&XNK Cao su Đông Hòa.
  THỨ BA 08/01/2019
Sáng: 1- 7 giờ 30 phút: Đ/c Chủ tịch Huỳnh Công Minh, Đ/c Phó Chủ tịch Võ Trung Hiếu, Đ/c Phó Chủ tịch Phạm Thị Hồng Phượng họp Ban chấp hành kiểm điểm tập thể, tự phê bình và phê bình lãnh đạo quản lý năm 2018 (cả ngày),

* Địa điểm: Phòng họp số 02 – UBND phường.

2- 7 giờ 30 phút: Ủy quyền ông Lê Xuân Quang – Phó Trưởng Công An phường dự Hội nghị giao ban công tác phối hợp thực hiện Nghị định số 77/2010/NĐ-CP về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, nhiệm vụ quốc phòng năm 2018.

*Địa điểm: Hội trường Công an thị xã.

3- 8 giờ 00 phút: Ủy quyền bà Phạm Ngọc Điệp cùng phòng Giáo dục – Đào tạo thị xã đi kiểm tra cơ sở Mầm non ngoài công lập.
  THỨ TƯ 09/01/2019
Sáng: 1- 7 giờ 30 phút: Đ/c Chủ tịch Huỳnh Công Minh họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự triển khai kế hoạch bình cử công khai và thâm nhập 3 gặp 4 biết thanh niên đạt sức khỏe NVQS năm 2019

* Địa điểm: Phòng họp số 02 – UBND phường.

2- 8 giờ 00 phút: Đ/c Phó Chủ tịch Phạm Thị Hồng Phượng dự họp mặt kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Hội nạn nhân chất độc da cam Việt Nam và Hội nghị tổng kết công tác hội năm 2018, triển khai phương hướng năm 2019.

*Địa điểm: Hội trường TVHT thị xã.
Chiều: 1- 13 giờ 30 phút: Đ/c Chủ tịch Huỳnh Công Minh, Đ/c Phó Chủ tịch Võ Trung Hiếu họp Hội đồng thi đua khen thưởng phường xét khen thưởng năm 2018.

* Địa điểm: Phòng họp số 02 – UBND phường.

- Thành phần: Hội đồng thi đua khen thưởng phường.

2- 13 giờ 30 phút: Đ/c Phó Chủ tịch Phạm Thị Hồng Phượng giải quyết công việc cơ quan.
  THỨ NĂM 10/01/2019
Sáng: 1- 8 giờ 00 phút: Đ/c Chủ tịch Huỳnh Công Minh họp Hội đồng hòa giải phường hòa giải đơn khiếu nại của Ban Quý tế Miếu Cây Xanh về việc bà Trần Thị Ngọc Dung đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đất tọa lạc tại khu phố Đông B, phường Đông Hòa.

 * Địa điểm: Phòng họp số 02 – UBND phường.

- Thành phần: Hội đồng hòa giải phường, Trưởng khu phố Đông B.

2- 7 giờ 30 phút: Đ/c Phó Chủ tịch Võ Trung Hiếu giải quyết công việc cơ quan.

3- 8 giờ 00 phút: Đ/c Phó Chủ tịch Phạm Thị Hồng Phượng dự Lễ công nhận Trường Mầm non Hoa Hồng 6 đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 giai đoạn 2018-2023.

*Địa điểm: Trường Mầm non Hoa Hồng 6.

4- 8 giờ 00 phút: Ủy quyền bà Phạm Ngọc Điệp tham dự Chương trình “Xuân với trẻ em khó khăn” năm 2019.

*Địa điểm: Trung tâm Văn hóa thị xã Dĩ An.

5- 8 giờ 30 phút: Ủy quyền ông Trịnh Hoài Phương phối hợp với Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bình Dương về việc đo đạc, xác định diện tích, vị trí khu đất cho công ty TNHH MTV đầu tư và Quản lý Dự án Bình Dương tại phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An.

*Địa điểm: Tập trung tại phường Đông Hòa, sau đó đến khu đất.

 
Chiều: 1- 14 giờ 30 phút: Đ/c Chủ tịch Huỳnh Công Minh dự họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án ĐHQG và xây dựng hạ tầng khu TCĐ ĐHQG TPHCM.

*Địa điểm: Phòng họp số 2 – UBND thị xã.

- Cùng dự: Ông Phạm Ngọc Ân.

2- 13 giờ 30 phút: Đ/c Phó Chủ tịch Võ Trung Hiếu, Đ/c Phó Chủ tịch Phạm Thị Hồng Phượng giải quyết công việc cơ quan.
  THỨ SÁU 11/01/2019
Sáng: 1- 7 giờ 30 phút: Đ/c Chủ tịch Huỳnh Công Minh dự Hội nghị tổng kết công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

*Địa điểm: Hội trường UBND thị xã.

- Cùng dự: ông Dương Đình Thanh.

2- 7 giờ 30 phút: Đ/c Phó Chủ tịch Võ Trung Hiếu họp Hội đồng hòa giải đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Lợi, ngụ tại 54/5 khu phố Tân Hòa, phường Đông Hòa.

* Địa điểm: Phòng họp số 2 – UBND phường.

- Thành phần: Hội đồng hòa giải phường, Trưởng khu phố Tân Hòa.

3- 8 giờ 00 phút: Đ/c Phó Chủ tịch Phạm Thị Hồng Phượng họp thông qua báo cáo kết quả phúc tra phường lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2018.

*Địa điểm: Phòng họp số 2 – UBNBD thị xã.
Chiều: 1- 13 giờ 30 phút: Lãnh đạo UBND phường giải quyết công việc cơ quan.

 
  THỨ BẢY 12/01/2019
Sáng: 1- 7 giờ 30 phút: Lãnh đạo UBND phường và cán bộ Bộ phận Một cửa phường tiếp nhận hồ sơ công dân theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Văn phòng UBND phường Đông Hòa.

* Địa điểm: Văn phòng UBND phường.

Nơi nhận:                                                                                                   KT.CHỦ TỊCH

- Bí thư Đảng ủy phường;                                                                           PHÓ CHỦ TỊCH

- Chủ tịch và các PCT.UBND phường,

- UBMTTQ, Hội LHPN phường;                                                                  

- Các ngành được ủy quyền;

- Niêm yết;

- Lưu:VT.                                                                                             Phạm Thị Hồng Phượng